Plan zajęć

dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
Instytut Ekonomii i Finansów

e.sobolewska-poniedzialek@wez.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
07:30 09:05 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP/B 159 A-0 DN
07:35 09:00 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-SP/B 102 A-0 DP
09:15 10:40 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-SP/A 102 A-0 DP
09:15 10:50 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP/A 159 A-0 DN
11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 31EK-SP; 32EK-SP 153 A-0 D
11:00 12:30 Proseminarium 21EK-SP; 22EK-SP 153 A-0 2024-03-18; 2024-04-15; 2024-05-06; 2024-05-20; 2024-06-03; 2024-06-17
Zajęcia rozpoczną się od 18.III.
12:45 14:10 Ekonomika integracji europejskiej 21BN-SP; 22BN-SP 223 A-29 DP
12:45 14:20 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP 005 A-0 DN
Czwartek
08:00 09:30 Gospodarka i społeczeństwo 11SOC-SP-23/24 232 A-16 D
Piątek
07:30 09:05 Finanse publiczne 12ZARZ-SP 223 A-29 DN
09:15 10:50 Finanse publiczne 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 1 A-29 DN
11:00 12:30 Finanse przedsiębiorstw 31IiE-SP 213 A-29 DP
11:00 12:30 Finanse przedsiębiorstw 31IiE-SP 213 A-29 DN
12:45 14:15 Finanse publiczne 11IiE-SP 213 A-29 DP
12:45 14:20 Finanse publiczne 11ZARZ-SP 223 A-29 DN
Sobota
12:45 14:25 Ekonomika integracji europejskiej 21BN-NP 207 A-29 WEZ/N/Letni/P
14:30 16:10 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-NP; 22ZARZ-NP 204 A-29 WEZ/N/Letni/P
16:15 17:55 Ekonomika integracji europejskiej 21BN-NP 204 A-29 WEZ/N/Letni/P
Niedziela
09:15 10:35 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-NP/B 6 A-0 WEZ/N/Letni/N
09:15 10:55 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-NP/A 6 A-0 WEZ/N/Letni/P
11:00 12:20 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-NP/A 6 A-0 WEZ/N/Letni/N
11:00 12:40 Finanse publiczne 11ZARZ-NP 218 A-29 WEZ/N/Letni/P
12:45 14:25 Finanse publiczne 11ZARZ-NP 218 A-29 WEZ/N/Letni/P
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2024-02-29 Cz 08:00 09:30 Gospodarka i społeczeństwo 11SOC-SP-23/24 232 A-16
2024-03-01 Pi 11:00 12:30 Finanse przedsiębiorstw 31IiE-SP 213 A-29
2024-03-01 Pi 12:45 14:15 Finanse publiczne 11IiE-SP 213 A-29
2024-03-03 Ni 09:15 10:35 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-NP/B 6 A-0
2024-03-03 Ni 11:00 12:20 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-NP/A 6 A-0
2024-03-04 Po 07:30 09:05 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP/B 159 A-0
2024-03-04 Po 09:15 10:50 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP/A 159 A-0
2024-03-04 Po 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 31EK-SP; 32EK-SP 153 A-0
2024-03-04 Po 12:45 14:20 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP 005 A-0
2024-03-07 Cz 08:00 09:30 Gospodarka i społeczeństwo 11SOC-SP-23/24 232 A-16
2024-03-08 Pi 07:30 09:05 Finanse publiczne 12ZARZ-SP 223 A-29
2024-03-08 Pi 09:15 10:50 Finanse publiczne 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 1 A-29
2024-03-08 Pi 11:00 12:30 Finanse przedsiębiorstw 31IiE-SP 213 A-29
2024-03-08 Pi 12:45 14:20 Finanse publiczne 11ZARZ-SP 223 A-29
2024-03-11 Po 07:35 09:00 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-SP/B 102 A-0
2024-03-11 Po 09:15 10:40 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-SP/A 102 A-0
2024-03-11 Po 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 31EK-SP; 32EK-SP 153 A-0
2024-03-11 Po 12:45 14:10 Ekonomika integracji europejskiej 21BN-SP; 22BN-SP 223 A-29
2024-03-14 Cz 08:00 09:30 Gospodarka i społeczeństwo 11SOC-SP-23/24 232 A-16
2024-03-15 Pi 11:00 12:30 Finanse przedsiębiorstw 31IiE-SP 213 A-29
2024-03-15 Pi 12:45 14:15 Finanse publiczne 11IiE-SP 213 A-29
2024-03-16 So 12:45 14:25 Ekonomika integracji europejskiej 21BN-NP 207 A-29
2024-03-16 So 14:30 16:10 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-NP; 22ZARZ-NP 204 A-29
2024-03-16 So 16:15 17:55 Ekonomika integracji europejskiej 21BN-NP 204 A-29
2024-03-17 Ni 09:15 10:55 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-NP/A 6 A-0
2024-03-17 Ni 11:00 12:40 Finanse publiczne 11ZARZ-NP 218 A-29
2024-03-17 Ni 12:45 14:25 Finanse publiczne 11ZARZ-NP 218 A-29
2024-03-18 Po 07:30 09:05 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP/B 159 A-0
2024-03-18 Po 09:15 10:50 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP/A 159 A-0
2024-03-18 Po 11:00 12:30 Proseminarium 21EK-SP; 22EK-SP 153 A-0
Zajęcia rozpoczną się od 18.III.
2024-03-18 Po 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 31EK-SP; 32EK-SP 153 A-0
2024-03-18 Po 12:45 14:20 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP 005 A-0
2024-03-21 Cz 08:00 09:30 Gospodarka i społeczeństwo 11SOC-SP-23/24 232 A-16
2024-03-22 Pi 07:30 09:05 Finanse publiczne 12ZARZ-SP 223 A-29
2024-03-22 Pi 09:15 10:50 Finanse publiczne 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 1 A-29
2024-03-22 Pi 11:00 12:30 Finanse przedsiębiorstw 31IiE-SP 213 A-29
2024-03-22 Pi 12:45 14:20 Finanse publiczne 11ZARZ-SP 223 A-29
2024-03-24 Ni 09:15 10:35 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-NP/B 6 A-0
2024-03-24 Ni 11:00 12:20 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-NP/A 6 A-0
2024-03-25 Po 07:35 09:00 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-SP/B 102 A-0
2024-03-25 Po 09:15 10:40 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-SP/A 102 A-0
2024-03-25 Po 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 31EK-SP; 32EK-SP 153 A-0
2024-03-25 Po 12:45 14:10 Ekonomika integracji europejskiej 21BN-SP; 22BN-SP 223 A-29
2024-03-28 Cz 08:00 09:30 Gospodarka i społeczeństwo 11SOC-SP-23/24 232 A-16
2024-04-04 Cz 08:00 09:30 Gospodarka i społeczeństwo 11SOC-SP-23/24 232 A-16
2024-04-05 Pi 07:30 09:05 Finanse publiczne 12ZARZ-SP 223 A-29
2024-04-05 Pi 09:15 10:50 Finanse publiczne 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 1 A-29
2024-04-05 Pi 11:00 12:30 Finanse przedsiębiorstw 31IiE-SP 213 A-29
2024-04-05 Pi 12:45 14:20 Finanse publiczne 11ZARZ-SP 223 A-29
2024-04-06 So 12:45 14:25 Ekonomika integracji europejskiej 21BN-NP 207 A-29
2024-04-06 So 14:30 16:10 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-NP; 22ZARZ-NP 204 A-29
2024-04-06 So 16:15 17:55 Ekonomika integracji europejskiej 21BN-NP 204 A-29
2024-04-07 Ni 09:15 10:55 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-NP/A 6 A-0
2024-04-07 Ni 11:00 12:40 Finanse publiczne 11ZARZ-NP 218 A-29
2024-04-07 Ni 12:45 14:25 Finanse publiczne 11ZARZ-NP 218 A-29
2024-04-08 Po 07:35 09:00 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-SP/B 102 A-0
2024-04-08 Po 09:15 10:40 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-SP/A 102 A-0
2024-04-08 Po 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 31EK-SP; 32EK-SP 153 A-0
2024-04-08 Po 12:45 14:10 Ekonomika integracji europejskiej 21BN-SP; 22BN-SP 223 A-29
2024-04-11 Cz 08:00 09:30 Gospodarka i społeczeństwo 11SOC-SP-23/24 232 A-16
2024-04-12 Pi 11:00 12:30 Finanse przedsiębiorstw 31IiE-SP 213 A-29
2024-04-12 Pi 12:45 14:15 Finanse publiczne 11IiE-SP 213 A-29
2024-04-15 Po 07:30 09:05 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP/B 159 A-0
2024-04-15 Po 09:15 10:50 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP/A 159 A-0
2024-04-15 Po 11:00 12:30 Proseminarium 21EK-SP; 22EK-SP 153 A-0
Zajęcia rozpoczną się od 18.III.
2024-04-15 Po 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 31EK-SP; 32EK-SP 153 A-0
2024-04-15 Po 12:45 14:20 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP 005 A-0
2024-04-18 Cz 08:00 09:30 Gospodarka i społeczeństwo 11SOC-SP-23/24 232 A-16
2024-04-19 Pi 07:30 09:05 Finanse publiczne 12ZARZ-SP 223 A-29
2024-04-19 Pi 09:15 10:50 Finanse publiczne 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 1 A-29
2024-04-19 Pi 11:00 12:30 Finanse przedsiębiorstw 31IiE-SP 213 A-29
2024-04-19 Pi 12:45 14:20 Finanse publiczne 11ZARZ-SP 223 A-29
2024-04-21 Ni 09:15 10:35 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-NP/B 6 A-0
2024-04-21 Ni 11:00 12:20 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-NP/A 6 A-0
2024-04-22 Po 07:35 09:00 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-SP/B 102 A-0
2024-04-22 Po 09:15 10:40 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-SP/A 102 A-0
2024-04-22 Po 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 31EK-SP; 32EK-SP 153 A-0
2024-04-22 Po 12:45 14:10 Ekonomika integracji europejskiej 21BN-SP; 22BN-SP 223 A-29
2024-04-25 Cz 08:00 09:30 Gospodarka i społeczeństwo 11SOC-SP-23/24 232 A-16
2024-04-26 Pi 11:00 12:30 Finanse przedsiębiorstw 31IiE-SP 213 A-29
2024-04-26 Pi 12:45 14:15 Finanse publiczne 11IiE-SP 213 A-29
2024-05-06 Po 07:30 09:05 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP/B 159 A-0
2024-05-06 Po 09:15 10:50 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP/A 159 A-0
2024-05-06 Po 11:00 12:30 Proseminarium 21EK-SP; 22EK-SP 153 A-0
Zajęcia rozpoczną się od 18.III.
2024-05-06 Po 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 31EK-SP; 32EK-SP 153 A-0
2024-05-06 Po 12:45 14:20 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP 005 A-0
2024-05-09 Cz 08:00 09:30 Gospodarka i społeczeństwo 11SOC-SP-23/24 232 A-16
2024-05-10 Pi 07:30 09:05 Finanse publiczne 12ZARZ-SP 223 A-29
2024-05-10 Pi 09:15 10:50 Finanse publiczne 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 1 A-29
2024-05-10 Pi 11:00 12:30 Finanse przedsiębiorstw 31IiE-SP 213 A-29
2024-05-10 Pi 12:45 14:20 Finanse publiczne 11ZARZ-SP 223 A-29
2024-05-11 So 12:45 14:25 Ekonomika integracji europejskiej 21BN-NP 207 A-29
2024-05-11 So 14:30 16:10 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-NP; 22ZARZ-NP 204 A-29
2024-05-11 So 16:15 17:55 Ekonomika integracji europejskiej 21BN-NP 204 A-29
2024-05-12 Ni 09:15 10:55 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-NP/A 6 A-0
2024-05-12 Ni 11:00 12:40 Finanse publiczne 11ZARZ-NP 218 A-29
2024-05-12 Ni 12:45 14:25 Finanse publiczne 11ZARZ-NP 218 A-29
2024-05-13 Po 07:35 09:00 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-SP/B 102 A-0
2024-05-13 Po 09:15 10:40 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-SP/A 102 A-0
2024-05-13 Po 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 31EK-SP; 32EK-SP 153 A-0
2024-05-13 Po 12:45 14:10 Ekonomika integracji europejskiej 21BN-SP; 22BN-SP 223 A-29
2024-05-16 Cz 08:00 09:30 Gospodarka i społeczeństwo 11SOC-SP-23/24 232 A-16
2024-05-17 Pi 11:00 12:30 Finanse przedsiębiorstw 31IiE-SP 213 A-29
2024-05-17 Pi 12:45 14:15 Finanse publiczne 11IiE-SP 213 A-29
2024-05-20 Po 07:30 09:05 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP/B 159 A-0
2024-05-20 Po 09:15 10:50 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP/A 159 A-0
2024-05-20 Po 11:00 12:30 Proseminarium 21EK-SP; 22EK-SP 153 A-0
Zajęcia rozpoczną się od 18.III.
2024-05-20 Po 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 31EK-SP; 32EK-SP 153 A-0
2024-05-20 Po 12:45 14:20 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP 005 A-0
2024-05-23 Cz 08:00 09:30 Gospodarka i społeczeństwo 11SOC-SP-23/24 232 A-16
2024-05-24 Pi 07:30 09:05 Finanse publiczne 12ZARZ-SP 223 A-29
2024-05-24 Pi 09:15 10:50 Finanse publiczne 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 1 A-29
2024-05-24 Pi 11:00 12:30 Finanse przedsiębiorstw 31IiE-SP 213 A-29
2024-05-24 Pi 12:45 14:20 Finanse publiczne 11ZARZ-SP 223 A-29
2024-05-26 Ni 09:15 10:35 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-NP/B 6 A-0
2024-05-26 Ni 11:00 12:20 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-NP/A 6 A-0
2024-05-27 Po 07:35 09:00 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-SP/B 102 A-0
2024-05-27 Po 09:15 10:40 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-SP/A 102 A-0
2024-05-27 Po 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 31EK-SP; 32EK-SP 153 A-0
2024-05-27 Po 12:45 14:10 Ekonomika integracji europejskiej 21BN-SP; 22BN-SP 223 A-29
2024-05-31 Pi 11:00 12:30 Finanse przedsiębiorstw 31IiE-SP 213 A-29
2024-05-31 Pi 12:45 14:15 Finanse publiczne 11IiE-SP 213 A-29
2024-06-03 Po 07:30 09:05 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP/B 159 A-0
2024-06-03 Po 09:15 10:50 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP/A 159 A-0
2024-06-03 Po 11:00 12:30 Proseminarium 21EK-SP; 22EK-SP 153 A-0
Zajęcia rozpoczną się od 18.III.
2024-06-03 Po 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 31EK-SP; 32EK-SP 153 A-0
2024-06-03 Po 12:45 14:20 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP 005 A-0
2024-06-06 Cz 08:00 09:30 Gospodarka i społeczeństwo 11SOC-SP-23/24 232 A-16
2024-06-07 Pi 07:30 09:05 Finanse publiczne 12ZARZ-SP 223 A-29
2024-06-07 Pi 09:15 10:50 Finanse publiczne 11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP 1 A-29
2024-06-07 Pi 11:00 12:30 Finanse przedsiębiorstw 31IiE-SP 213 A-29
2024-06-07 Pi 12:45 14:20 Finanse publiczne 11ZARZ-SP 223 A-29
2024-06-08 So 12:45 14:25 Ekonomika integracji europejskiej 21BN-NP 207 A-29
2024-06-08 So 14:30 16:10 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-NP; 22ZARZ-NP 204 A-29
2024-06-08 So 16:15 17:55 Ekonomika integracji europejskiej 21BN-NP 204 A-29
2024-06-09 Ni 09:15 10:55 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-NP/A 6 A-0
2024-06-09 Ni 11:00 12:40 Finanse publiczne 11ZARZ-NP 218 A-29
2024-06-09 Ni 12:45 14:25 Finanse publiczne 11ZARZ-NP 218 A-29
2024-06-10 Po 07:35 09:00 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-SP/B 102 A-0
2024-06-10 Po 09:15 10:40 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-SP/A 102 A-0
2024-06-10 Po 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 31EK-SP; 32EK-SP 153 A-0
2024-06-10 Po 12:45 14:10 Ekonomika integracji europejskiej 21BN-SP; 22BN-SP 223 A-29
2024-06-13 Cz 08:00 09:30 Gospodarka i społeczeństwo 11SOC-SP-23/24 232 A-16
2024-06-14 Pi 11:00 12:30 Finanse przedsiębiorstw 31IiE-SP 213 A-29
2024-06-14 Pi 12:45 14:15 Finanse publiczne 11IiE-SP 213 A-29
2024-06-16 Ni 09:15 10:35 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-NP/B 6 A-0
2024-06-16 Ni 11:00 12:20 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-NP/A 6 A-0
2024-06-17 Po 07:30 09:05 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP/B 159 A-0
2024-06-17 Po 09:15 10:50 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP/A 159 A-0
2024-06-17 Po 11:00 12:30 Proseminarium 21EK-SP; 22EK-SP 153 A-0
Zajęcia rozpoczną się od 18.III.
2024-06-17 Po 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 31EK-SP; 32EK-SP 153 A-0
2024-06-17 Po 12:45 14:20 Finanse przedsiębiorstw 21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP 005 A-0
2024-06-19 Śr 07:35 09:00 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-SP/B 102 A-0
2024-06-19 Śr 09:15 10:40 Finanse przedsiębiorstw 22ZARZ-SP/A 102 A-0
2024-06-19 Śr 11:00 12:30 Seminarium dyplomowe 2 31EK-SP; 32EK-SP 153 A-0
2024-06-19 Śr 12:45 14:10 Ekonomika integracji europejskiej 21BN-SP; 22BN-SP 223 A-29
2024-06-20 Cz 08:00 09:30 Gospodarka i społeczeństwo 11SOC-SP-23/24 232 A-16
2024-06-21 Pi 11:00 12:30 Finanse przedsiębiorstw 31IiE-SP 213 A-29
2024-06-21 Pi 12:45 14:15 Finanse publiczne 11IiE-SP 213 A-29