Plan zajęć

dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek

Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych
Instytut Ekonomii i Finansów

e.sobolewska-poniedzialek@wez.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Środa
08:00 14:55 REZERWACJA   148 A-0; 16i A-0; 6 A-0 2023-02-15
15:00 15:35 Finanse publiczne i rynki finansowe 11EK-SP; 12EK-SP; 13EK-SP 207 A-29 2023-02-15
15:00 15:35 Finanse publiczne i rynki finansowe 11EK-NP 207 A-29 2023-02-15
15:40 16:25 Finanse przedsiębiorstw 21EK-SP; 22EK-SP 207 A-29 2023-02-15
15:40 16:25 Finanse przedsiębiorstw 21EK-NP 207 A-29 2023-02-15
Czwartek
08:00 14:55 REZERWACJA   148 A-0; 16i A-0; 6 A-0 2023-02-16
Piątek
08:00 14:55 REZERWACJA   148 A-0; 16i A-0; 6 A-0 2023-02-17
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-02-15 Śr 08:00 14:55 REZERWACJA   148 A-0; 16i A-0; 6 A-0
2023-02-15 Śr 15:00 15:35 Finanse publiczne i rynki finansowe 11EK-NP 207 A-29
2023-02-15 Śr 15:00 15:35 Finanse publiczne i rynki finansowe 11EK-SP; 12EK-SP; 13EK-SP 207 A-29
2023-02-15 Śr 15:40 16:25 Finanse przedsiębiorstw 21EK-NP 207 A-29
2023-02-15 Śr 15:40 16:25 Finanse przedsiębiorstw 21EK-SP; 22EK-SP 207 A-29
2023-02-16 Cz 08:00 14:55 REZERWACJA   148 A-0; 16i A-0; 6 A-0
2023-02-17 Pi 08:00 14:55 REZERWACJA   148 A-0; 16i A-0; 6 A-0