Plan zajęć

prof. dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz

Katedra Chirurgii i Chorób Naczyń
Instytut Nauk Medycznych

l.dzieciuchowicz@cm.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć