Plan zajęć

dr Natalia Gumińska

Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej
Instytut Pedagogiki

n.guminska@wns.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
09:40 11:15 Specjalne potrzeby edukacyjne II 31PSpecjalna-JMS 311 A-16 DP
09:45 11:10 Specjalne potrzeby edukacyjne II 31PSpecjalna-JMS 311 A-16 DN
11:30 13:00 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych III 31PSpecjalna-JMS 311 A-16 D
13:10 14:45 Wspomaganie rozwoju dziecka 11PED-POWiP-SD 311 A-16 DP
13:15 14:40 Wspomaganie rozwoju dziecka 11PED-POWiP-SD 311 A-16 DN
15:00 16:30 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-SD 20 A-16 D
Środa
08:00 09:30 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-SP 20 A-16 D
09:40 11:10 Konsultacje   D
09:45 11:15 Pre-school Pedagogy and Methodology ERASMUS 407 A-16 2021-12-08; 2021-12-15
11:30 13:00 Dyżur pracowniczy   D
Sobota
08:00 09:30 Specjalne potrzeby edukacyjne - trudności i niepowodzenia edukacyjne SP PS-EW 20/21 229 A-16 2022-01-29
09:45 12:45 Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi SP PS-EW 20/21 229 A-16 2022-01-29
10:30 12:45 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-ND 48 A-16 2021-12-11
13:00 15:15 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-ND 48 A-16 2021-12-11
13:00 15:15 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-NP 11 A-16 2022-01-29
13:30 15:45 Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu - diagnoza różnicowa SP PS--AUT 21/22 11 A-16 2021-12-18
15:30 17:45 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-ND 48 A-16 2021-12-11
15:30 17:45 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-ND 11 A-16 2022-01-29
16:00 18:15 Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu - diagnoza różnicowa SP PS--AUT 21/22 11 A-16 2021-12-18
18:00 20:15 Pedagogika specjalna 12PED-EPiW-ND 48 A-16 2021-12-11
Niedziela
08:00 10:15 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-ND 48 A-16 2022-01-30
zajęcia z 06.11.2021
08:00 10:15 Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi SP PS-EW 20/21 229 A-16 2021-12-19
09:00 11:15 Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu - diagnoza różnicowa SP PS--AUT 21/22 229 A-16 2021-12-12
10:30 12:45 Pedagogika specjalna 12PED-EPiW-ND 48 A-16 2022-01-30
zajęcia z 06.11.2021
10:30 12:45 Specjalne potrzeby edukacyjne - trudności i niepowodzenia edukacyjne SP PS-EW 20/21 229 A-16 2022-01-16
11:20 12:50 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-NP 11 A-16 2021-12-19
wykład z 07.11.2021
11:30 13:45 Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu - diagnoza różnicowa SP PS--AUT 21/22 229 A-16 2021-12-12
13:00 15:15 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-ND 48 A-16 2022-01-23
13:00 15:15 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-NP P3 A-16 2022-01-16
13:15 14:45 Specjalne potrzeby edukacyjne - trudności i niepowodzenia edukacyjne SP PS-EW 20/21 229 A-16 2021-12-19
15:30 17:45 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-ND 11 A-16 2022-01-23
15:30 17:45 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-ND 48 A-16 2021-12-12
zajęcia z 06.11.2021
15:30 17:45 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-NP 11 A-16 2021-12-19
15:30 17:45 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-NP P3 A-16 2022-01-16
18:00 18:45 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-NP 11 A-16 2022-01-16
wykład z 7.11.2021
18:00 20:15 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-ND 48 A-16 2021-12-12
zajęcia z 06.11.2021
18:00 20:15 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-NP 11 A-16 2021-12-19
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2021-12-07 Wt 09:40 11:15 Specjalne potrzeby edukacyjne II 31PSpecjalna-JMS 311 A-16
2021-12-07 Wt 11:30 13:00 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych III 31PSpecjalna-JMS 311 A-16
2021-12-07 Wt 13:10 14:45 Wspomaganie rozwoju dziecka 11PED-POWiP-SD 311 A-16
2021-12-07 Wt 15:00 16:30 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-SD 20 A-16
2021-12-08 Śr 08:00 09:30 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-SP 20 A-16
2021-12-08 Śr 09:40 11:10 Konsultacje  
2021-12-08 Śr 09:45 11:15 Pre-school Pedagogy and Methodology ERASMUS 407 A-16
2021-12-08 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2021-12-11 So 10:30 12:45 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-ND 48 A-16
2021-12-11 So 13:00 15:15 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-ND 48 A-16
2021-12-11 So 15:30 17:45 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-ND 48 A-16
2021-12-11 So 18:00 20:15 Pedagogika specjalna 12PED-EPiW-ND 48 A-16
2021-12-12 Ni 09:00 11:15 Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu - diagnoza różnicowa SP PS--AUT 21/22 229 A-16
2021-12-12 Ni 11:30 13:45 Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu - diagnoza różnicowa SP PS--AUT 21/22 229 A-16
2021-12-12 Ni 15:30 17:45 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-ND 48 A-16
zajęcia z 06.11.2021
2021-12-12 Ni 18:00 20:15 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-ND 48 A-16
zajęcia z 06.11.2021
2021-12-14 Wt 09:45 11:10 Specjalne potrzeby edukacyjne II 31PSpecjalna-JMS 311 A-16
2021-12-14 Wt 11:30 13:00 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych III 31PSpecjalna-JMS 311 A-16
2021-12-14 Wt 13:15 14:40 Wspomaganie rozwoju dziecka 11PED-POWiP-SD 311 A-16
2021-12-14 Wt 15:00 16:30 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-SD 20 A-16
2021-12-15 Śr 08:00 09:30 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-SP 20 A-16
2021-12-15 Śr 09:40 11:10 Konsultacje  
2021-12-15 Śr 09:45 11:15 Pre-school Pedagogy and Methodology ERASMUS 407 A-16
2021-12-15 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2021-12-18 So 13:30 15:45 Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu - diagnoza różnicowa SP PS--AUT 21/22 11 A-16
2021-12-18 So 16:00 18:15 Charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu - diagnoza różnicowa SP PS--AUT 21/22 11 A-16
2021-12-19 Ni 08:00 10:15 Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi SP PS-EW 20/21 229 A-16
2021-12-19 Ni 11:20 12:50 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-NP 11 A-16
wykład z 07.11.2021
2021-12-19 Ni 13:15 14:45 Specjalne potrzeby edukacyjne - trudności i niepowodzenia edukacyjne SP PS-EW 20/21 229 A-16
2021-12-19 Ni 15:30 17:45 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-NP 11 A-16
2021-12-19 Ni 18:00 20:15 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-NP 11 A-16
2022-01-04 Wt 09:45 11:10 Specjalne potrzeby edukacyjne II 31PSpecjalna-JMS 311 A-16
2022-01-04 Wt 11:30 13:00 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych III 31PSpecjalna-JMS 311 A-16
2022-01-04 Wt 13:15 14:40 Wspomaganie rozwoju dziecka 11PED-POWiP-SD 311 A-16
2022-01-04 Wt 15:00 16:30 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-SD 20 A-16
2022-01-05 Śr 08:00 09:30 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-SP 20 A-16
2022-01-05 Śr 09:40 11:10 Konsultacje  
2022-01-05 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-11 Wt 09:40 11:15 Specjalne potrzeby edukacyjne II 31PSpecjalna-JMS 311 A-16
2022-01-11 Wt 11:30 13:00 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych III 31PSpecjalna-JMS 311 A-16
2022-01-11 Wt 13:10 14:45 Wspomaganie rozwoju dziecka 11PED-POWiP-SD 311 A-16
2022-01-11 Wt 15:00 16:30 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-SD 20 A-16
2022-01-12 Śr 08:00 09:30 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-SP 20 A-16
2022-01-12 Śr 09:40 11:10 Konsultacje  
2022-01-12 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-16 Ni 10:30 12:45 Specjalne potrzeby edukacyjne - trudności i niepowodzenia edukacyjne SP PS-EW 20/21 229 A-16
2022-01-16 Ni 13:00 15:15 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-NP P3 A-16
2022-01-16 Ni 15:30 17:45 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-NP P3 A-16
2022-01-16 Ni 18:00 18:45 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-NP 11 A-16
wykład z 7.11.2021
2022-01-18 Wt 09:45 11:10 Specjalne potrzeby edukacyjne II 31PSpecjalna-JMS 311 A-16
2022-01-18 Wt 11:30 13:00 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych III 31PSpecjalna-JMS 311 A-16
2022-01-18 Wt 13:15 14:40 Wspomaganie rozwoju dziecka 11PED-POWiP-SD 311 A-16
2022-01-18 Wt 15:00 16:30 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-SD 20 A-16
2022-01-19 Śr 08:00 09:30 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-SP 20 A-16
2022-01-19 Śr 09:40 11:10 Konsultacje  
2022-01-19 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-23 Ni 13:00 15:15 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-ND 48 A-16
2022-01-23 Ni 15:30 17:45 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-ND 11 A-16
2022-01-25 Wt 09:40 11:15 Specjalne potrzeby edukacyjne II 31PSpecjalna-JMS 311 A-16
2022-01-25 Wt 11:30 13:00 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych III 31PSpecjalna-JMS 311 A-16
2022-01-25 Wt 13:10 14:45 Wspomaganie rozwoju dziecka 11PED-POWiP-SD 311 A-16
2022-01-25 Wt 15:00 16:30 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-SD 20 A-16
2022-01-26 Śr 08:00 09:30 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-SP 20 A-16
2022-01-26 Śr 09:40 11:10 Konsultacje  
2022-01-26 Śr 11:30 13:00 Dyżur pracowniczy  
2022-01-29 So 08:00 09:30 Specjalne potrzeby edukacyjne - trudności i niepowodzenia edukacyjne SP PS-EW 20/21 229 A-16
2022-01-29 So 09:45 12:45 Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi SP PS-EW 20/21 229 A-16
2022-01-29 So 13:00 15:15 Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 11PED-LOG-NP 11 A-16
2022-01-29 So 15:30 17:45 Pedagogika specjalna 11PED-POWiP-ND 11 A-16
2022-01-30 Ni 08:00 10:15 Pedagogika specjalna 11PED-EPiW-ND 48 A-16
zajęcia z 06.11.2021
2022-01-30 Ni 10:30 12:45 Pedagogika specjalna 12PED-EPiW-ND 48 A-16
zajęcia z 06.11.2021