Plan zajęć

dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. UZ

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Instytut Inżynierii Elektrycznej

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
10:00 11:00 Konsultacje I    D//3a A-9
11:15 12:45 Projekt grupowy P31E--CSP-SP; 32E-EiE-SP 123 A-2 D//
17:00 18:30 Odnawialne źródła energii i pojazdy elektryczne W21AiR-SD (luty 2018); 21INF-PSI-SD; 22INF-IK-SD; 23INF-ISI-SD 315 A-2 D//
Środa
13:00 15:00 Rada Wydziału WIEA I  6a A-2 D//
Czwartek
11:15 12:40 Podstawy elektroenergetyki W11E-SP 111 A-2 DP//
Piątek
09:15 11:00 Seminarium Instytutowe IIE I    D//
Niedziela
07:30 09:00 Przemiany energetyczne i alternatywne źródła zasilania L21E-SPiE-ND(luty18)/A 1 A-9; 12a A-9 WIEA-NST-L //
09:15 10:45 Przemiany energetyczne i alternatywne źródła zasilania L21E-SPiE-ND(luty18)/B 1 A-9; 12a A-9 WIEA-NST-L //
11:00 12:30 Projekt grupowy P31E--SPiE-NP 2 A-9 WIEA-NST-L //
12:45 14:15 Wybrane zagadnienia energoelektroniki L13E-EiE-ND 5 A-9 WIEA-NST-L //
14:25 15:10 Metody numeryczne w technice L11E-ND (luty 2019)/A 2 A-9 23-06-2019; //
14:30 16:00 Metody numeryczne w technice L11E-ND (luty 2019)/A 2 A-9 14-04-2019; 12-05-2019; 02-06-2019; //
14:30 16:00 Metody numeryczne w technice L11E-ND (luty 2019)/B 2 A-9 WIEA-NST-L P//
15:15 16:00 Metody numeryczne w technice L11E-ND (luty 2019)/B 2 A-9 23-06-2019; //
16:05 17:00 Konsultacje I    WIEA-NST-L //3a A-9
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne P21E-SPiE-ND(luty18)   WIEA-NST-L //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.