Plan zajęć

mgr inż. Leszek Jasiński

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Email: l.jasinski@wiea.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć