Plan zajęć

mgr Ewa Misior

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytet Zielonogórski

E.Misior@swfs.uz.zgora.pl

Filtr:
Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Nieregularne
    Wychowanie fizyczne/Wychowanie fizyczne /Wychowanie fizyczne. 2/Wychowanie fizyczne II 11DiKS-SP20; 11FP-SP20; 11LPiKŚG-SP20 D
    Wychowanie fizyczne 11SOC-SP D
    Wychowanie fizyczne/Wychowanie fizyczne /Wychowanie fizyczne. 2/Wychowanie fizyczne II 11F-ROS-SP20 D
    Wychowanie fizyczne/Wychowanie fizyczne /Wychowanie fizyczne. 2/Wychowanie fizyczne II 11F-FFzDJR-SP20 D
    Wychowanie fizyczne/Wychowanie fizyczne /Wychowanie fizyczne. 2/Wychowanie fizyczne II 11F-ANG-SP20; 12F-ANG-SP20; 13F-ANG-SP20 D
    Wychowanie fizyczne/Wychowanie fizyczne /Wychowanie fizyczne. 2/Wychowanie fizyczne II 11H-SP20 D
    Wychowanie fizyczne/Wychowanie fizyczne /Wychowanie fizyczne. 2/Wychowanie fizyczne II 11F-GER-SP20 D
    Wychowanie fizyczne/Wychowanie fizyczne /Wychowanie fizyczne. 2/Wychowanie fizyczne II 11CiDF-SP20; 11FILOZ-SP20; 11K-SP20 D
    Wychowanie fizyczne 11Polit-SP D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
  Nr     Wychowanie fizyczne 11SOC-SP
  Nr     Wychowanie fizyczne 11Polit-SP
  Nr     Wychowanie fizyczne/Wychowanie fizyczne /Wychowanie fizyczne. 2/Wychowanie fizyczne II 11CiDF-SP20; 11FILOZ-SP20; 11K-SP20
  Nr     Wychowanie fizyczne/Wychowanie fizyczne /Wychowanie fizyczne. 2/Wychowanie fizyczne II 11DiKS-SP20; 11FP-SP20; 11LPiKŚG-SP20
  Nr     Wychowanie fizyczne/Wychowanie fizyczne /Wychowanie fizyczne. 2/Wychowanie fizyczne II 11F-ANG-SP20; 12F-ANG-SP20; 13F-ANG-SP20
  Nr     Wychowanie fizyczne/Wychowanie fizyczne /Wychowanie fizyczne. 2/Wychowanie fizyczne II 11F-FFzDJR-SP20
  Nr     Wychowanie fizyczne/Wychowanie fizyczne /Wychowanie fizyczne. 2/Wychowanie fizyczne II 11F-GER-SP20
  Nr     Wychowanie fizyczne/Wychowanie fizyczne /Wychowanie fizyczne. 2/Wychowanie fizyczne II 11F-ROS-SP20
  Nr     Wychowanie fizyczne/Wychowanie fizyczne /Wychowanie fizyczne. 2/Wychowanie fizyczne II 11H-SP20

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.

- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.