Plan zajęć

dr hab. Zbigniew Jakubiec, prof. UZ

Wydział Nauk Biologicznych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Środa
11:05 12:55 Rada Wydziału I  115 A-8 Z1819//
15:05 17:50 Ekologia człowieka Ć11O-OZN-SD 117 A-8 23-01-2019; //
18:00 20:25 Mechanizmy kształtujące przestrzenne rozmieszczenie organizmów na ziemi/ Synantropizacja i urbanizacja kręgowców W21O-ST 117 A-8 23-01-2019; //
Czwartek
10:48 11:55 Przedmiot wybieralny 8................................................................................................. L31O-SP 117 A-8 24-01-2019; //
12:05 15:18 Mechanizmy kształtujące przestrzenne rozmieszczenie organizmów na ziemi/ Synantropizacja i urbanizacja kręgowców W21O-ST 219 A-8 24-01-2019; //
Nieregularne
    Ekologia człowieka W/Z11O-OZN-SD   D//
    Seminarium 3 S21B-ST   D//
    Seminarium 3 S21O-ST   D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.