Plan zajęć

mgr Wojciech Lassota

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Email: W.Lassota@wmie.uz.zgora.pl

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć
Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć