Rezerwacje

prof. dr hab. Roman Zmyślony

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Czwartek
11:20 14:40 Rezerwacja R    D/Projektor Sanyo/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.