Rezerwacje

prof. dr hab. Roman Zmyślony

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii

Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji