Plan zajęć

dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Zakład Profilaktyki Społecznej

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:45 11:15 Seminarium dyplomowe IV S21PED-POWiP-SD/sem1 419 A-16 D//
11:30 13:00 Proseminarium S21PED-POWiP-SP 419 A-16 D//
13:15 14:45 Pedagogika resocjalizacyjna W11PED-POWiP-SD B A-16 DN//
13:15 14:45 Profilaktyka społeczna W21PED-POWiP-SP B A-16 DP//
15:30 17:45 Szkolenie z diagnozy i profilaktyki społecznej I51PSYCH-JMS-PK; 52PSYCH-JMS-PEW; 53PSYCH-JMS-PPOZ 428 A-16 06-05-2019; //Szkolenie podnoszące kompetencje studentów kierunku Psychologia
18:00 20:15 Szkolenie z diagnozy i profilaktyki społecznej I51PSYCH-JMS-PK; 52PSYCH-JMS-PEW; 53PSYCH-JMS-PPOZ 428 A-16 08-04-2019; //Szkolenie podnoszące kompetencje studentów kierunku Psychologia
Środa
09:45 11:15 Pedagogika resocjalizacyjna W11PSP-SP 11 A-16 DP//
09:45 11:15 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji W21PED-POWiP-SD B A-16 DN//
11:30 13:00 Dyżu pracowniczy I    D//
12:00 13:00 Rada Instytutu Pedagogiki I  131 A-16 10-04-2019; 15-05-2019; 12-06-2019; //
12:00 14:00 Rada Wydziału I  131 A-16 20-03-2019; 17-04-2019; 22-05-2019; 19-06-2019; //
15:30 17:00 Seminarium doktoranckie 8 S21PED-DOKT; 31PED-DOKT; 41PED-DOKT   D//
Sobota
08:00 10:15 Proseminarium S21PED-POWiP-NP 11 A-16 18-05-2019; 25-05-2019; 15-06-2019; //
08:00 11:15 Proseminarium S21PED-POWiP-NP 11 A-16 22-06-2019; //
11:30 13:45 Profilaktyka społeczna W21PED-POWiP-NP 11 A-16 22-06-2019; //
12:15 13:45 Patologie społeczne WSP EEiTP 20 A-16 30-03-2019; //
13:00 15:15 Profilaktyka społeczna W21PED-POWiP-NP 11 A-16 06-04-2019; //
14:00 16:15 Pedagogika resocjalizacyjna W11PED-POWiP-ND 419 A-16 30-03-2019; 13-04-2019; //
Niedziela
13:15 14:45 Proseminarium S21PED-POWiP-NP 11 A-16 07-04-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.