Plan sal - lista sal budynku A-27

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
10 A-27 10 sala seminaryjna (Ż) Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych
12 A-27 31 sala ćwiczeniowa (Ż) Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych
17 A-27 0 sala ćwiczeniowa (Ż) Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych
19 A-27 15 sala ćwiczeniowa (Ż) Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych
2 A-27 34 sala ćwiczeniowa (Ż) Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych
20 A-27 29 sala ćwiczeniowa (Ż) Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych
8 A-27 30 sala ćwiczeniowa (Ż) Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych
9 A-27 0 sala ćwiczeniowa (Ż) Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych
D A-27 0 sala ćwiczeniowa (Ż) Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych
T A-27 0 sala ćwiczeniowa (Ż) Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych