Plan sal - lista sal budynku A-10

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
H002 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H004 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H005 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H006 A-10 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H007 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H019 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H019a A-10 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
H020 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H020q A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) (Ż) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
H021 A-10 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
H028 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H029 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H030 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
H034 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H034a A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H034b A-10 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H038 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
H044 A-10 264 sala wykładowa Wydział Prawa i Administracji
H101 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej
H102 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
H103 A-10 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H103a A-10 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H104 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H109 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H109b A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H110 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H111 A-10 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
H112 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
H113 A-10 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H114 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
H114c A-10 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H121 A-10 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej
H129 A-10 46 sala ćwiczeniowa Wydział Mechaniczny
H130 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H131 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H132 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H203 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
H209 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H212 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H215 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H221 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H222 A-10 16 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Inżynierii Mechanicznej
H244 A-10 0 sala seminaryjna Wydział Mechaniczny