Plan sal - lista sal budynku A-5

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
10 A-5 30 sala seminaryjna Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
12 A-5 12 sala ćwiczeniowa Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
13 A-5 15 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
15 A-5 10 sala wykładowa Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
16 A-5 10 sala wykładowa Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
9 A-5 30 sala ćwiczeniowa Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego