Plan sal - lista sal budynku A-6

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
01 A-6 0 sala ćwiczeniowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
101 A-6 15 sala seminaryjna Collegium Medicum
101a A-6 10 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Collegium Medicum
102 A-6 10 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Collegium Medicum
102a A-6 15 sala ćwiczeniowa Collegium Medicum
103 A-6 15 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Collegium Medicum