Plan sal - lista sal budynku A-7

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
6. A-7 25 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Wydział Mechaniczny
7. A-7 25 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Wydział Mechaniczny