Plan sal - lista sal budynku A-17

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
104 A-17 25 sala ćwiczeniowa Prorektor ds. Studenckich
302 A-17 20 sala seminaryjna Instytut Socjologii