Plan sal - lista sal budynku C-2

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
01 C-2 9 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Instytut Nauk Biologicznych
012 C-2 24 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
014 C-2 24 sala ćwiczeniowa Wydział Ekonomii i Zarządzania
016 C-2 24 sala ćwiczeniowa Instytut Nauk Prawnych
017 C-2 24 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
018 C-2 1 sala ćwiczeniowa Wydział Ekonomii i Zarządzania
019 C-2 0 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
02 C-2 30 sala wykładowa Wydział Ekonomii i Zarządzania
1 C-2 30 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania