Plan sal - lista sal budynku C-2

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
01 C-2 18 sala komputerowa Instytut Nauk Biologicznych
012 C-2 24 sala ćwiczeniowa Rektor
014 C-2 24 sala ćwiczeniowa Wydział Ekonomii i Zarządzania
017 C-2 24 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
018 C-2 21 sala ćwiczeniowa Wydział Ekonomii i Zarządzania
019 C-2 24 sala ćwiczeniowa Kanclerz
02a C-2 25 sala wykładowa Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
02b C-2 30 sala wykładowa Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
1 C-2 30 sala seminaryjna Wydział Ekonomii i Zarządzania