Plan sal - lista sal budynku O

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
0.15 O 0 sala ćwiczeniowa Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
1.01 O 0 sala ćwiczeniowa Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
1.03 O 0 sala ćwiczeniowa Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
2.05 O 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Katedra Anatomii i Histologii
2.06 O 0 sala laboratoryjna (specjalistyczna) Katedra Anatomii i Histologii
2.07 O 0 sala ćwiczeniowa Katedra Anatomii i Histologii
2.13 O 0 sala seminaryjna Katedra Anatomii i Histologii