Plan sal - lista sal budynku C-1

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
5 C-1 1 sala seminaryjna Pion Kanclerza