Rezerwacje sal - lista sal budynku BudynekO

Ozn. L. miejsc Rodzaj Jedn. zarządzająca
0.15 BudynekO 0 sala ćwiczeniowa Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
1.01 BudynekO 0 sala ćwiczeniowa Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
1.03 BudynekO 0 sala ćwiczeniowa Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu