Plan zajęć

1.14a A-23

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 0


W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć