Plan zajęć

2.11 A-23

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 0


W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć