Plan zajęć

115 A-12

sala laboratoryjna (specjalistyczna); liczba miejsc: 0


W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć