Rezerwacje

204 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 42

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji