Rezerwacje

17d A-9

sala laboratoryjna; liczba miejsc: -

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji