Rezerwacje

18 A-9

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 12

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji