Rezerwacje

25 A-9

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 16

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji