Plan zajęć

03 A-15

sala wykładowa; liczba miejsc: 6

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Czwartek
08:50 10:30 Podstawy literatury i historii jazzu W1JiMESP mgr Andrzej Winiszewski D//
10:35 12:15 Podstawy literatury i historii jazzu W2 JiMESP mgr Andrzej Winiszewski D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.