Rezerwacje

03 A-15

sala wykładowa; liczba miejsc: 6

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji