Rezerwacje

108 A-22

sala wykładowa; liczba miejsc: 47

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji