Rezerwacje

215 A-22

sala seminaryjna; liczba miejsc: 15

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji