Rezerwacje

1a A-8

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 1

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji