Plan zajęć

1.04 A-23

sala seminaryjna; liczba miejsc: 0

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć