Plan zajęć

1 A-39

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 16

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć