Rezerwacje

0A1 A-41

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 24

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji