Rezerwacje

114A AS-50

sala wykładowa; liczba miejsc: 72

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji