Rezerwacje

115A AS-50

sala wykładowa; liczba miejsc: 87

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji