Plan zajęć

119A AS-50

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 34

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć