Plan zajęć

228B AS-52

sala wykładowa; liczba miejsc: 46

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:45 11:15 Projekt socjalny ĆA30S-ASS dr Agnieszka Gandecka D//
11:30 13:00 Socjologia społeczności lokalnych W+CA30S-ASS dr Agnieszka Gandecka D//
13:15 14:45 Socjologia turystyki W+CT30S dr Agnieszka Gandecka D//
15:00 15:45 Techniki negocjacji ĆT20S dr Agnieszka Gandecka 30-01-2020; //
15:00 16:30 Techniki negocjacji ĆT20S dr Agnieszka Gandecka DP//
Wtorek
08:00 09:30 Przedmiot ogólnouczelniany - Globalizacja turystyki WT20S dr Zbigniew Świątkowski D//
09:45 11:15 Ekonomika turystyki i rekreacji ĆT20S dr Zbigniew Świątkowski D//
11:30 13:00 Zarządzanie ĆT20S dr Zbigniew Świątkowski D//
13:15 14:00 Zarządzanie kadrami w turystyce warT30S dr Zbigniew Świątkowski 28-01-2020; //
13:15 14:45 Zarządzanie WT20S dr Zbigniew Świątkowski 29-10-2019; 26-11-2019; 10-12-2019; 07-01-2020; 21-01-2020; //
13:15 14:45 Zarządzanie kadrami w turystyce warT30S dr Zbigniew Świątkowski DP//
14:05 14:50 Zarządzanie WT20S dr Zbigniew Świątkowski 28-01-2020; //
15:00 16:30 Zarządzanie kadrami w turystyce W+CT30S dr Zbigniew Świątkowski D//
16:35 18:05 Konsultacje I  dr Zbigniew Świątkowski D//
Środa
09:45 11:15 Fakultet 5 - Planowanie i organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych warT30S dr Agnieszka Gandecka D//
11:30 13:00 Andragogika W+CT30S dr Agnieszka Gandecka D//
13:15 14:00 Andragogika warT30S dr Agnieszka Gandecka 22-01-2020; //
13:15 14:45 Andragogika warT30S dr Agnieszka Gandecka DP//
13:15 14:45 Socjologia turystyki warT30S dr Agnieszka Gandecka 30-10-2019; 13-11-2019; 27-11-2019; 11-12-2019; 08-01-2020; //
14:05 14:50 Socjologia turystyki warT30S dr Agnieszka Gandecka 22-01-2020; //
14:55 16:25 Konsultacje I  dr Agnieszka Gandecka D//
Czwartek
09:45 11:15 Zagospodarowanie turystyczne W+CT20S doc. dr Krzysztof Dzieńdziura D//
11:30 13:00 Ekonomika turystyki i rekreacji WT20S prof. dr hab. Grzegorz Gołembski D//
Sobota
08:00 09:30 Socjologia społeczności lokalnych W+CA301N dr Agnieszka Gandecka FS-N//
09:40 10:25 Psychologia sytuacji kryzysowych ĆA305N-BW dr Agnieszka Gandecka 25-01-2020; //
09:40 11:10 Psychologia sytuacji kryzysowych ĆA305N-BW dr Agnieszka Gandecka 16-11-2019; 07-12-2019; 11-01-2020; //
09:40 11:10 Subkultury we wspólczesnym świecie WA305N-BW dr Agnieszka Gandecka 26-10-2019; 30-11-2019; 14-12-2019; //
10:30 11:15 Subkultury we wspólczesnym świecie WA305N-BW dr Agnieszka Gandecka 25-01-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.