Rezerwacje

7f C-1

sala seminaryjna; liczba miejsc: 16

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji