Rezerwacje

5 C-1

sala seminaryjna; liczba miejsc: 1

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji