Plan zajęć

12d A-9

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 15

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Niedziela
16:15 17:35 Inżynieria materiałowa L11E-NP dr inż. Sławomir Piontek 23-06-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.