Plan zajęć

1 A-21

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 20

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
14:00 15:25 Teoria wychowania fizycznego Ć31WF-SP/A dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ DP//HS, ul. Prosta
15:30 16:55 Teoria wychowania fizycznego Ć31WF-SP/B dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ DP//HS, ul. Prosta
Wtorek
08:45 10:15 Wychowanie fizyczne z metodyką I K22PED-EPiW-SP dr Grażyna Biczysko D//Hala Sportowa, ul. Prosta
10:30 12:00 Wychowanie fizyczne z metodyką I K21PED-EPiW-SP dr Grażyna Biczysko D//Hala Sportowa, ul. Prosta
Niedziela
08:00 09:30 Teoria i metodyka lekkiej atletyki W11WF-NP dr Grażyna Biczysko 01-03-2020; //HS, ul. Prosta
08:00 10:15 Teoria i metodyka lekkiej atletyki W11WF-NP dr Grażyna Biczysko 19-04-2020; //
08:00 10:15 Teoria wychowania fizycznego Ć31WF-NP dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ 17-05-2020; 07-06-2020; //HS, ul. Prosta
10:30 12:00 Podstawy wychowania fizycznego I Ć12PPiW-JMN dr Grażyna Biczysko 08-03-2020; //
10:30 12:45 Antropomotoryka Ć31WF-NP dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ 17-05-2020; 07-06-2020; //HS, ul. Prosta
11:30 14:45 Wychowanie fizyczne z metodyką I K21PED-EPiW-NP dr Grażyna Biczysko 21-06-2020; //
12:15 13:45 Podstawy wychowania fizycznego I Ć11PPiW-JMN dr Grażyna Biczysko 08-03-2020; //
13:45 16:00 Podstawy wychowania fizycznego II Ć41PPiW-JMN dr Grażyna Biczysko 01-03-2020; //
16:15 17:45 Gry i zabawy ruchowe dla dzieci K41PPiW-JMN dr Grażyna Biczysko 01-03-2020; //
16:15 19:15 Wychowanie fizyczne z metodyką I K21PED-EPiW-NP dr Grażyna Biczysko 08-03-2020; //
16:15 20:00 Wychowanie fizyczne z metodyką I K21PED-EPiW-NP dr Grażyna Biczysko 05-04-2020; 17-05-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.