Plan zajęć

1 A-21

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 20

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć