Plan nauczycieli - lista nauczycieli o nazwiskach na literę U

Nauczyciel Jedn. nadrzędna Jednostka
prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ Instytut Filozofii Instytut Filozofii
lek. med. Krzysztof Ujma Instytut Nauk Medycznych Katedra Ginekologii i Położnictwa
lek. Agata Urbaniak Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ Instytut Fizyki Instytut Fizyki
mgr Łukasz Urbanowski Instytut Sztuk Wizualnych Instytut Sztuk Wizualnych
dr Aleksandra Urban-Podolan Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii
dr inż. Krystyna Urbańska Instytut Budownictwa Zakład Mechaniki Budowli
dr n. med. Małgorzata Urbańska-Kosińska Instytut Nauk Medycznych Katedra Pediatrii
dr inż. Paweł Urbański Instytut Budownictwa Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji
dr n. med. Izabela Uzar Instytut Nauk o Zdrowiu Zakład Farmakologii i Toksykologii
dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ Instytut Filologii Polskiej Instytut Filologii Polskiej
dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej