Plan zajęć

dr hab. inż. Krzysztof Sozański, prof. UZ

Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki

K.Sozanski@iee.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne 23E-EiE-ND NST_WIEA_Z
    Seminarium specjalistyczne 41AiR-AP-SP D
    Seminarium specjalistyczne 42AiR-PSAiR-SP/B D
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
  Nr     Seminarium specjalistyczne 23E-EiE-ND
  Nr     Seminarium specjalistyczne 41AiR-AP-SP
  Nr     Seminarium specjalistyczne 42AiR-PSAiR-SP/B