Plan zajęć

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

a.obuchowicz@issi.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Czwartek
09:10 10:40 Metody optymalizacji 11AiR-SD(L) 106 A-2 D
10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT   D
10:45 12:00 Seminarium ISSI   412 A-2 D
12:45 14:15 Seminarium dyplomowe II 21INF-ZSI-SD(L)/A 412 A-2 D
Sobota
12:45 14:15 Metody optymalizacji 11AiR-ND(L) 412 A-2 NST_WIEA_L
12:45 14:15 Praca przejściowa 11AiR-ND(L)/A 412 A-2 2023-04-15
16:15 17:45 Praca przejściowa 11AiR-ND(L)/A 412 A-2 NST_WIEA_L
16:15 17:45 Metody optymalizacji 11AiR-ND(L) 412 A-2 2023-04-15
18:00 19:30 Seminarium dyplomowe II 22INF-ISI-ND(L) 412 A-2 NST_WIEA_L
19:35 21:05 Seminarium dyplomowe I 32INF-SSI-NP 412 A-2 NST_WIEA_L
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne I 33INF-SSI-SP/B D
    Seminarium specjalistyczne I 32INF-SSI-NP NST_WIEA_L
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-04-01 So 12:45 14:15 Metody optymalizacji 11AiR-ND(L) 412 A-2
2023-04-01 So 16:15 17:45 Praca przejściowa 11AiR-ND(L)/A 412 A-2
2023-04-01 So 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe II 22INF-ISI-ND(L) 412 A-2
2023-04-01 So 19:35 21:05 Seminarium dyplomowe I 32INF-SSI-NP 412 A-2
2023-04-13 Cz 09:10 10:40 Metody optymalizacji 11AiR-SD(L) 106 A-2
2023-04-13 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT  
2023-04-13 Cz 10:45 12:00 Seminarium ISSI   412 A-2
2023-04-13 Cz 12:45 14:15 Seminarium dyplomowe II 21INF-ZSI-SD(L)/A 412 A-2
2023-04-15 So 12:45 14:15 Praca przejściowa 11AiR-ND(L)/A 412 A-2
2023-04-15 So 16:15 17:45 Metody optymalizacji 11AiR-ND(L) 412 A-2
2023-04-20 Cz 09:10 10:40 Metody optymalizacji 11AiR-SD(L) 106 A-2
2023-04-20 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT  
2023-04-20 Cz 10:45 12:00 Seminarium ISSI   412 A-2
2023-04-20 Cz 12:45 14:15 Seminarium dyplomowe II 21INF-ZSI-SD(L)/A 412 A-2
2023-04-22 So 12:45 14:15 Metody optymalizacji 11AiR-ND(L) 412 A-2
2023-04-22 So 16:15 17:45 Praca przejściowa 11AiR-ND(L)/A 412 A-2
2023-04-22 So 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe II 22INF-ISI-ND(L) 412 A-2
2023-04-22 So 19:35 21:05 Seminarium dyplomowe I 32INF-SSI-NP 412 A-2
2023-04-27 Cz 09:10 10:40 Metody optymalizacji 11AiR-SD(L) 106 A-2
2023-04-27 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT  
2023-04-27 Cz 10:45 12:00 Seminarium ISSI   412 A-2
2023-04-27 Cz 12:45 14:15 Seminarium dyplomowe II 21INF-ZSI-SD(L)/A 412 A-2
2023-05-11 Cz 09:10 10:40 Metody optymalizacji 11AiR-SD(L) 106 A-2
2023-05-11 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT  
2023-05-11 Cz 10:45 12:00 Seminarium ISSI   412 A-2
2023-05-11 Cz 12:45 14:15 Seminarium dyplomowe II 21INF-ZSI-SD(L)/A 412 A-2
2023-05-13 So 12:45 14:15 Metody optymalizacji 11AiR-ND(L) 412 A-2
2023-05-13 So 16:15 17:45 Praca przejściowa 11AiR-ND(L)/A 412 A-2
2023-05-13 So 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe II 22INF-ISI-ND(L) 412 A-2
2023-05-13 So 19:35 21:05 Seminarium dyplomowe I 32INF-SSI-NP 412 A-2
2023-05-18 Cz 09:10 10:40 Metody optymalizacji 11AiR-SD(L) 106 A-2
2023-05-18 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT  
2023-05-18 Cz 10:45 12:00 Seminarium ISSI   412 A-2
2023-05-18 Cz 12:45 14:15 Seminarium dyplomowe II 21INF-ZSI-SD(L)/A 412 A-2
2023-05-20 So 12:45 14:15 Metody optymalizacji 11AiR-ND(L) 412 A-2
2023-05-20 So 16:15 17:45 Praca przejściowa 11AiR-ND(L)/A 412 A-2
2023-05-20 So 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe II 22INF-ISI-ND(L) 412 A-2
2023-05-20 So 19:35 21:05 Seminarium dyplomowe I 32INF-SSI-NP 412 A-2
2023-05-25 Cz 09:10 10:40 Metody optymalizacji 11AiR-SD(L) 106 A-2
2023-05-25 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT  
2023-05-25 Cz 10:45 12:00 Seminarium ISSI   412 A-2
2023-05-25 Cz 12:45 14:15 Seminarium dyplomowe II 21INF-ZSI-SD(L)/A 412 A-2
2023-06-01 Cz 09:10 10:40 Metody optymalizacji 11AiR-SD(L) 106 A-2
2023-06-01 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT  
2023-06-01 Cz 10:45 12:00 Seminarium ISSI   412 A-2
2023-06-01 Cz 12:45 14:15 Seminarium dyplomowe II 21INF-ZSI-SD(L)/A 412 A-2
2023-06-03 So 12:45 14:15 Metody optymalizacji 11AiR-ND(L) 412 A-2
2023-06-03 So 16:15 17:45 Praca przejściowa 11AiR-ND(L)/A 412 A-2
2023-06-03 So 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe II 22INF-ISI-ND(L) 412 A-2
2023-06-03 So 19:35 21:05 Seminarium dyplomowe I 32INF-SSI-NP 412 A-2
2023-06-07 Śr 09:10 10:40 Metody optymalizacji 11AiR-SD(L) 106 A-2
2023-06-07 Śr 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT  
2023-06-07 Śr 10:45 12:00 Seminarium ISSI   412 A-2
2023-06-07 Śr 12:45 14:15 Seminarium dyplomowe II 21INF-ZSI-SD(L)/A 412 A-2
2023-06-15 Cz 09:10 10:40 Metody optymalizacji 11AiR-SD(L) 106 A-2
2023-06-15 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT  
2023-06-15 Cz 10:45 12:00 Seminarium ISSI   412 A-2
2023-06-15 Cz 12:45 14:15 Seminarium dyplomowe II 21INF-ZSI-SD(L)/A 412 A-2
2023-06-17 So 12:45 14:15 Metody optymalizacji 11AiR-ND(L) 412 A-2
2023-06-17 So 16:15 17:45 Praca przejściowa 11AiR-ND(L)/A 412 A-2
2023-06-17 So 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe II 22INF-ISI-ND(L) 412 A-2
2023-06-17 So 19:35 21:05 Seminarium dyplomowe I 32INF-SSI-NP 412 A-2
2023-06-22 Cz 09:10 10:40 Metody optymalizacji 11AiR-SD(L) 106 A-2
2023-06-22 Cz 10:45 12:00 Rada Dyscypliny ITiT  
2023-06-22 Cz 10:45 12:00 Seminarium ISSI   412 A-2
2023-06-22 Cz 12:45 14:15 Seminarium dyplomowe II 21INF-ZSI-SD(L)/A 412 A-2
  Nr     Seminarium specjalistyczne I 32INF-SSI-NP
  Nr     Seminarium specjalistyczne I 33INF-SSI-SP/B