Plan zajęć

dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ

Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki

W.Paszke@iee.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
11:00 12:30 Teoria sterowania 11AiR-SD(L)/A 224 A-2 D
12:45 13:30 Seminarium dyplomowe I 11AiR-SD(L)/A 128 A-2 2023-04-25; 2023-05-30; 2023-06-13; 2023-06-20
Środa
09:15 10:45 Automatyka i robotyka 21IB-SP 302 A-2 D
11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEiE   D
11:00 13:00 Seminarium IAEE   D
13:05 14:35 Technika regulacji automatycznej 21AiR-SP; 22AiR-SP 110/111 A-2 D
Piątek
11:00 12:30 Algorytmy sterowania cyfrowego 32AiR-PSAiR-SP 108 A-2 D
12:45 14:15 Teoria sterowania 11AiR-SD(L) 224 A-2 D
14:30 16:00 Modelowanie i symulacja 11AiR-SP; 12AiR-SP 115 A-2 D
Niedziela
07:30 09:00 Teoria sterowania 11AiR-ND(L) 110/111 A-2 NST_WIEA_L
07:30 09:00 Teoria sterowania 11AiR-ND(L) 110/111 A-2 2023-04-16
09:15 10:45 Technika regulacji automatycznej 21AiR-NP 110/111 A-2 NST_WIEA_L
12:45 14:15 Modelowanie i symulacja 11AiR-NP 110/111 A-2 NST_WIEA_L
14:30 16:00 Teoria sterowania 11AiR-ND(L)/A 202 A-2 NST_WIEA_L
14:30 16:00 Teoria sterowania 11AiR-ND(L)/A 202 A-2 2023-04-16
18:00 18:45 Seminarium dyplomowe I 11AiR-ND(L)/A 119 A-37 NST_WIEA_L P
Nieregularne
    Seminarium specjalistyczne 21E-SPiE-ND(L) NST_WIEA_L
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-04-02 Ni 07:30 09:00 Teoria sterowania 11AiR-ND(L) 110/111 A-2
2023-04-02 Ni 09:15 10:45 Technika regulacji automatycznej 21AiR-NP 110/111 A-2
2023-04-02 Ni 12:45 14:15 Modelowanie i symulacja 11AiR-NP 110/111 A-2
2023-04-02 Ni 14:30 16:00 Teoria sterowania 11AiR-ND(L)/A 202 A-2
2023-04-02 Ni 18:00 18:45 Seminarium dyplomowe I 11AiR-ND(L)/A 119 A-37
2023-04-04 Wt 11:00 12:30 Teoria sterowania 11AiR-SD(L)/A 224 A-2
2023-04-05 Śr 09:15 10:45 Automatyka i robotyka 21IB-SP 302 A-2
2023-04-05 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEiE  
2023-04-05 Śr 11:00 13:00 Seminarium IAEE  
2023-04-05 Śr 13:05 14:35 Technika regulacji automatycznej 21AiR-SP; 22AiR-SP 110/111 A-2
2023-04-06 Cz 11:00 12:30 Algorytmy sterowania cyfrowego 32AiR-PSAiR-SP 108 A-2
2023-04-06 Cz 12:45 14:15 Teoria sterowania 11AiR-SD(L) 224 A-2
2023-04-06 Cz 14:30 16:00 Modelowanie i symulacja 11AiR-SP; 12AiR-SP 115 A-2
2023-04-12 Śr 09:15 10:45 Automatyka i robotyka 21IB-SP 302 A-2
2023-04-12 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEiE  
2023-04-12 Śr 11:00 13:00 Seminarium IAEE  
2023-04-12 Śr 13:05 14:35 Technika regulacji automatycznej 21AiR-SP; 22AiR-SP 110/111 A-2
2023-04-14 Pi 11:00 12:30 Algorytmy sterowania cyfrowego 32AiR-PSAiR-SP 108 A-2
2023-04-14 Pi 12:45 14:15 Teoria sterowania 11AiR-SD(L) 224 A-2
2023-04-14 Pi 14:30 16:00 Modelowanie i symulacja 11AiR-SP; 12AiR-SP 115 A-2
2023-04-16 Ni 07:30 09:00 Teoria sterowania 11AiR-ND(L) 110/111 A-2
2023-04-16 Ni 14:30 16:00 Teoria sterowania 11AiR-ND(L)/A 202 A-2
2023-04-18 Wt 11:00 12:30 Teoria sterowania 11AiR-SD(L)/A 224 A-2
2023-04-19 Śr 09:15 10:45 Automatyka i robotyka 21IB-SP 302 A-2
2023-04-19 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEiE  
2023-04-19 Śr 11:00 13:00 Seminarium IAEE  
2023-04-19 Śr 13:05 14:35 Technika regulacji automatycznej 21AiR-SP; 22AiR-SP 110/111 A-2
2023-04-21 Pi 11:00 12:30 Algorytmy sterowania cyfrowego 32AiR-PSAiR-SP 108 A-2
2023-04-21 Pi 12:45 14:15 Teoria sterowania 11AiR-SD(L) 224 A-2
2023-04-21 Pi 14:30 16:00 Modelowanie i symulacja 11AiR-SP; 12AiR-SP 115 A-2
2023-04-23 Ni 07:30 09:00 Teoria sterowania 11AiR-ND(L) 110/111 A-2
2023-04-23 Ni 09:15 10:45 Technika regulacji automatycznej 21AiR-NP 110/111 A-2
2023-04-23 Ni 12:45 14:15 Modelowanie i symulacja 11AiR-NP 110/111 A-2
2023-04-23 Ni 14:30 16:00 Teoria sterowania 11AiR-ND(L)/A 202 A-2
2023-04-25 Wt 11:00 12:30 Teoria sterowania 11AiR-SD(L)/A 224 A-2
2023-04-25 Wt 12:45 13:30 Seminarium dyplomowe I 11AiR-SD(L)/A 128 A-2
2023-04-26 Śr 09:15 10:45 Automatyka i robotyka 21IB-SP 302 A-2
2023-04-26 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEiE  
2023-04-26 Śr 11:00 13:00 Seminarium IAEE  
2023-04-26 Śr 13:05 14:35 Technika regulacji automatycznej 21AiR-SP; 22AiR-SP 110/111 A-2
2023-04-28 Pi 11:00 12:30 Algorytmy sterowania cyfrowego 32AiR-PSAiR-SP 108 A-2
2023-04-28 Pi 12:45 14:15 Teoria sterowania 11AiR-SD(L) 224 A-2
2023-04-28 Pi 14:30 16:00 Modelowanie i symulacja 11AiR-SP; 12AiR-SP 115 A-2
2023-05-09 Wt 11:00 12:30 Teoria sterowania 11AiR-SD(L)/A 224 A-2
2023-05-10 Śr 09:15 10:45 Automatyka i robotyka 21IB-SP 302 A-2
2023-05-10 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEiE  
2023-05-10 Śr 11:00 13:00 Seminarium IAEE  
2023-05-10 Śr 13:05 14:35 Technika regulacji automatycznej 21AiR-SP; 22AiR-SP 110/111 A-2
2023-05-12 Pi 11:00 12:30 Algorytmy sterowania cyfrowego 32AiR-PSAiR-SP 108 A-2
2023-05-12 Pi 12:45 14:15 Teoria sterowania 11AiR-SD(L) 224 A-2
2023-05-12 Pi 14:30 16:00 Modelowanie i symulacja 11AiR-SP; 12AiR-SP 115 A-2
2023-05-14 Ni 07:30 09:00 Teoria sterowania 11AiR-ND(L) 110/111 A-2
2023-05-14 Ni 09:15 10:45 Technika regulacji automatycznej 21AiR-NP 110/111 A-2
2023-05-14 Ni 12:45 14:15 Modelowanie i symulacja 11AiR-NP 110/111 A-2
2023-05-14 Ni 14:30 16:00 Teoria sterowania 11AiR-ND(L)/A 202 A-2
2023-05-14 Ni 18:00 18:45 Seminarium dyplomowe I 11AiR-ND(L)/A 119 A-37
2023-05-16 Wt 11:00 12:30 Teoria sterowania 11AiR-SD(L)/A 224 A-2
2023-05-17 Śr 09:15 10:45 Automatyka i robotyka 21IB-SP 302 A-2
2023-05-17 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEiE  
2023-05-17 Śr 11:00 13:00 Seminarium IAEE  
2023-05-17 Śr 13:05 14:35 Technika regulacji automatycznej 21AiR-SP; 22AiR-SP 110/111 A-2
2023-05-19 Pi 11:00 12:30 Algorytmy sterowania cyfrowego 32AiR-PSAiR-SP 108 A-2
2023-05-19 Pi 12:45 14:15 Teoria sterowania 11AiR-SD(L) 224 A-2
2023-05-19 Pi 14:30 16:00 Modelowanie i symulacja 11AiR-SP; 12AiR-SP 115 A-2
2023-05-21 Ni 07:30 09:00 Teoria sterowania 11AiR-ND(L) 110/111 A-2
2023-05-21 Ni 09:15 10:45 Technika regulacji automatycznej 21AiR-NP 110/111 A-2
2023-05-21 Ni 12:45 14:15 Modelowanie i symulacja 11AiR-NP 110/111 A-2
2023-05-21 Ni 14:30 16:00 Teoria sterowania 11AiR-ND(L)/A 202 A-2
2023-05-23 Wt 11:00 12:30 Teoria sterowania 11AiR-SD(L)/A 224 A-2
2023-05-24 Śr 09:15 10:45 Automatyka i robotyka 21IB-SP 302 A-2
2023-05-24 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEiE  
2023-05-24 Śr 11:00 13:00 Seminarium IAEE  
2023-05-24 Śr 13:05 14:35 Technika regulacji automatycznej 21AiR-SP; 22AiR-SP 110/111 A-2
2023-05-26 Pi 11:00 12:30 Algorytmy sterowania cyfrowego 32AiR-PSAiR-SP 108 A-2
2023-05-26 Pi 12:45 14:15 Teoria sterowania 11AiR-SD(L) 224 A-2
2023-05-26 Pi 14:30 16:00 Modelowanie i symulacja 11AiR-SP; 12AiR-SP 115 A-2
2023-05-30 Wt 11:00 12:30 Teoria sterowania 11AiR-SD(L)/A 224 A-2
2023-05-30 Wt 12:45 13:30 Seminarium dyplomowe I 11AiR-SD(L)/A 128 A-2
2023-05-31 Śr 09:15 10:45 Automatyka i robotyka 21IB-SP 302 A-2
2023-05-31 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEiE  
2023-05-31 Śr 11:00 13:00 Seminarium IAEE  
2023-05-31 Śr 13:05 14:35 Technika regulacji automatycznej 21AiR-SP; 22AiR-SP 110/111 A-2
2023-06-02 Pi 11:00 12:30 Algorytmy sterowania cyfrowego 32AiR-PSAiR-SP 108 A-2
2023-06-02 Pi 12:45 14:15 Teoria sterowania 11AiR-SD(L) 224 A-2
2023-06-02 Pi 14:30 16:00 Modelowanie i symulacja 11AiR-SP; 12AiR-SP 115 A-2
2023-06-04 Ni 07:30 09:00 Teoria sterowania 11AiR-ND(L) 110/111 A-2
2023-06-04 Ni 09:15 10:45 Technika regulacji automatycznej 21AiR-NP 110/111 A-2
2023-06-04 Ni 12:45 14:15 Modelowanie i symulacja 11AiR-NP 110/111 A-2
2023-06-04 Ni 14:30 16:00 Teoria sterowania 11AiR-ND(L)/A 202 A-2
2023-06-04 Ni 18:00 18:45 Seminarium dyplomowe I 11AiR-ND(L)/A 119 A-37
2023-06-06 Wt 11:00 12:30 Teoria sterowania 11AiR-SD(L)/A 224 A-2
2023-06-13 Wt 11:00 12:30 Teoria sterowania 11AiR-SD(L)/A 224 A-2
2023-06-13 Wt 12:45 13:30 Seminarium dyplomowe I 11AiR-SD(L)/A 128 A-2
2023-06-14 Śr 09:15 10:45 Automatyka i robotyka 21IB-SP 302 A-2
2023-06-14 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEiE  
2023-06-14 Śr 11:00 13:00 Seminarium IAEE  
2023-06-14 Śr 13:05 14:35 Technika regulacji automatycznej 21AiR-SP; 22AiR-SP 110/111 A-2
2023-06-16 Pi 11:00 12:30 Algorytmy sterowania cyfrowego 32AiR-PSAiR-SP 108 A-2
2023-06-16 Pi 12:45 14:15 Teoria sterowania 11AiR-SD(L) 224 A-2
2023-06-16 Pi 14:30 16:00 Modelowanie i symulacja 11AiR-SP; 12AiR-SP 115 A-2
2023-06-18 Ni 07:30 09:00 Teoria sterowania 11AiR-ND(L) 110/111 A-2
2023-06-18 Ni 09:15 10:45 Technika regulacji automatycznej 21AiR-NP 110/111 A-2
2023-06-18 Ni 12:45 14:15 Modelowanie i symulacja 11AiR-NP 110/111 A-2
2023-06-18 Ni 14:30 16:00 Teoria sterowania 11AiR-ND(L)/A 202 A-2
2023-06-20 Wt 11:00 12:30 Teoria sterowania 11AiR-SD(L)/A 224 A-2
2023-06-20 Wt 12:45 13:30 Seminarium dyplomowe I 11AiR-SD(L)/A 128 A-2
2023-06-21 Śr 09:15 10:45 Automatyka i robotyka 21IB-SP 302 A-2
2023-06-21 Śr 11:00 13:00 Rada Dyscypliny AEiE  
2023-06-21 Śr 11:00 13:00 Seminarium IAEE  
2023-06-21 Śr 13:05 14:35 Technika regulacji automatycznej 21AiR-SP; 22AiR-SP 110/111 A-2
2023-06-23 Pi 11:00 12:30 Algorytmy sterowania cyfrowego 32AiR-PSAiR-SP 108 A-2
2023-06-23 Pi 12:45 14:15 Teoria sterowania 11AiR-SD(L) 224 A-2
2023-06-23 Pi 14:30 16:00 Modelowanie i symulacja 11AiR-SP; 12AiR-SP 115 A-2
  Nr     Seminarium specjalistyczne 21E-SPiE-ND(L)