Plan zajęć

mgr inż. Maciej Jackowski

Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
Instytut Pedagogiki

M.Jackowski@kmti.uz.zgora.pl


Nauczyciel nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć