Plan zajęć

prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski

Zakład Konstrukcji Budowlanych
Instytut Budownictwa

J.Marcinowski@ib.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Wtorek
07:30 09:00 Konstrukcje metalowe - podstawy 20BUD-SP 106 A-8 D
09:15 10:40 Konstrukcje metalowe - obiekty 30BUD-SP 106 A-8 DP
Środa
09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe   D
Sobota
07:30 09:00 Konstrukcje metalowe - podstawy 21BUD-NP 309 A-8 WBAiIŚ_N
09:10 09:55 Metalowe konstrukcje cienkościenne 11BUD-KBI-ND 106 A-8 2023-06-17
09:15 10:45 Metalowe konstrukcje cienkościenne 11BUD-KBI-ND/A 309 A-8 WBAiIŚ_NN
09:15 10:45 Metalowe konstrukcje cienkościenne 11BUD-KBI-ND 309 A-8 2023-04-01; 2023-04-22; 2023-05-20
10:05 10:50 Metalowe konstrukcje cienkościenne 11BUD-KBI-ND/A 106 A-8 2023-06-17
Nieregularne
    Laboratorium specjalistyczne 21BUD-KBI-ND/A WBAiIŚ_N
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-04-01 So 07:30 09:00 Konstrukcje metalowe - podstawy 21BUD-NP 309 A-8
2023-04-01 So 09:15 10:45 Metalowe konstrukcje cienkościenne 11BUD-KBI-ND 309 A-8
2023-04-04 Wt 07:30 09:00 Konstrukcje metalowe - podstawy 20BUD-SP 106 A-8
2023-04-05 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-04-12 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-04-15 So 07:30 09:00 Konstrukcje metalowe - podstawy 21BUD-NP 309 A-8
2023-04-15 So 09:15 10:45 Metalowe konstrukcje cienkościenne 11BUD-KBI-ND/A 309 A-8
2023-04-18 Wt 07:30 09:00 Konstrukcje metalowe - podstawy 20BUD-SP 106 A-8
2023-04-19 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-04-22 So 07:30 09:00 Konstrukcje metalowe - podstawy 21BUD-NP 309 A-8
2023-04-22 So 09:15 10:45 Metalowe konstrukcje cienkościenne 11BUD-KBI-ND 309 A-8
2023-04-25 Wt 07:30 09:00 Konstrukcje metalowe - podstawy 20BUD-SP 106 A-8
2023-04-25 Wt 09:15 10:40 Konstrukcje metalowe - obiekty 30BUD-SP 106 A-8
2023-04-26 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-05-06 So 07:30 09:00 Konstrukcje metalowe - podstawy 21BUD-NP 309 A-8
2023-05-06 So 09:15 10:45 Metalowe konstrukcje cienkościenne 11BUD-KBI-ND/A 309 A-8
2023-05-09 Wt 07:30 09:00 Konstrukcje metalowe - podstawy 20BUD-SP 106 A-8
2023-05-10 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-05-16 Wt 07:30 09:00 Konstrukcje metalowe - podstawy 20BUD-SP 106 A-8
2023-05-16 Wt 09:15 10:40 Konstrukcje metalowe - obiekty 30BUD-SP 106 A-8
2023-05-17 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-05-20 So 07:30 09:00 Konstrukcje metalowe - podstawy 21BUD-NP 309 A-8
2023-05-20 So 09:15 10:45 Metalowe konstrukcje cienkościenne 11BUD-KBI-ND 309 A-8
2023-05-23 Wt 07:30 09:00 Konstrukcje metalowe - podstawy 20BUD-SP 106 A-8
2023-05-24 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-05-30 Wt 07:30 09:00 Konstrukcje metalowe - podstawy 20BUD-SP 106 A-8
2023-05-30 Wt 09:15 10:40 Konstrukcje metalowe - obiekty 30BUD-SP 106 A-8
2023-05-31 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-06-03 So 07:30 09:00 Konstrukcje metalowe - podstawy 21BUD-NP 309 A-8
2023-06-03 So 09:15 10:45 Metalowe konstrukcje cienkościenne 11BUD-KBI-ND/A 309 A-8
2023-06-06 Wt 07:30 09:00 Konstrukcje metalowe - podstawy 20BUD-SP 106 A-8
2023-06-13 Wt 07:30 09:00 Konstrukcje metalowe - podstawy 20BUD-SP 106 A-8
2023-06-13 Wt 09:15 10:40 Konstrukcje metalowe - obiekty 30BUD-SP 106 A-8
2023-06-14 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
2023-06-17 So 07:30 09:00 Konstrukcje metalowe - podstawy 21BUD-NP 309 A-8
2023-06-17 So 09:10 09:55 Metalowe konstrukcje cienkościenne 11BUD-KBI-ND 106 A-8
2023-06-17 So 10:05 10:50 Metalowe konstrukcje cienkościenne 11BUD-KBI-ND/A 106 A-8
2023-06-20 Wt 07:30 09:00 Konstrukcje metalowe - podstawy 20BUD-SP 106 A-8
2023-06-20 Wt 09:15 10:40 Konstrukcje metalowe - obiekty 30BUD-SP 106 A-8
2023-06-21 Śr 09:15 10:45 Seminaria naukowe i zebrania instytutowe  
  Nr     Laboratorium specjalistyczne 21BUD-KBI-ND/A