Plan zajęć

dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. UZ

Zakład Dróg, Mostów i Kolei
Instytut Budownictwa

j.szelka@ib.uz.zgora.pl

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [X] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.
- zajęcia bezpośrednie (na terenie UZ), - zajęcia prowadzone zdalnie.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce Terminy
Poniedziałek
10:45 13:00 Wykład monograficzny 1 40BUD-SP; 41BUD-SP 215 A-8 2023-01-30
13:10 14:20 Podstawy dróg kolejowych 20BUD-SP 215 A-8 2023-01-30
Niedziela
12:45 14:15 Wykład monograficzny 1 41BUD-NP; 42BUD-NP 215 A-8 2023-01-29
Nieregularne
    Laboratorium specjalistyczne 41BUD-NP/A WBAiIS_B_N
    Laboratorium specjalistyczne 42BUD-NP/A WBAiIS_B_N
    Laboratorium specjalistyczne 41BUD-NP/B WBAiIS_B_N
    Seminarium dyplomowe 41BUD-NP/A WBAiIS_B_N
    Seminarium dyplomowe 41BUD-NP/B WBAiIS_B_N
    Seminarium dyplomowe 42BUD-NP/A WBAiIS_B_N
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Miejsce
2023-01-29 Ni 12:45 14:15 Wykład monograficzny 1 41BUD-NP; 42BUD-NP 215 A-8
2023-01-30 Po 10:45 13:00 Wykład monograficzny 1 40BUD-SP; 41BUD-SP 215 A-8
2023-01-30 Po 13:10 14:20 Podstawy dróg kolejowych 20BUD-SP 215 A-8
  Nr     Laboratorium specjalistyczne 41BUD-NP/A
  Nr     Laboratorium specjalistyczne 41BUD-NP/B
  Nr     Laboratorium specjalistyczne 42BUD-NP/A
  Nr     Seminarium dyplomowe 41BUD-NP/A
  Nr     Seminarium dyplomowe 41BUD-NP/B
  Nr     Seminarium dyplomowe 42BUD-NP/A